สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนการส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : ศน.พัชรินทร์ กันวะนา