การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ประธานอนุกรรมการ นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และนางจิรา ทองสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1