โรงเรียนบ้านสะพานพน จัดงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสะพานพน” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  ที่โรงเรียนบ้านสะพานพน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสะพานพน”  ซึ่งเป็นงานประจำปีของโรงเรียนบ้านสะพานพน    ที่นางทิพย์ทยา  สุทธิเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู รวมถึงชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 23  เพื่อระดมทุนให้กับโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันเซปักตะกร้อ แข่งขันฟุตบอล และการแข่งขันว่าวไทยซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของบ้านสะพานพน เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชุมชน  เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ลมว่าวกำลังพัดย่านจังหวัดในภาคใต้ เหมาะแก่การเล่นว่าว ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่ลงทุนน้อย เล่นง่าย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ว่าวประเภทต่างๆ ขึ้นมา และจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 23