สพป.มหาสารคาม เขต 3 ออกประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยายางตลาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2