สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาครูสู่การสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาครูสู่การสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการใช้สื่อ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้สถานศึกษายกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานรองรับการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์และอำเภอหนองขาหย่าง โดยมี ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

https://photos.app.goo.gl/GFzbERAQ8dDULEg58

Follow me
Latest posts by พงศกร เณรจ่าพี (see all)