สพม.นครราชสีมา ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 : นายสวาท ฦาชา ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ณ สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา