สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญ และ
สนามสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

https://web.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid037jXX8VGmisMVPxpAvVY3qabjvQbq9Z4yJ9YY74J8nZNRtVHiFW9PYxy2sYk8s6JJl/?_rdc=1&_rdr