ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

Latest posts by วิภาพร ทองสิงห์ (see all)