สพป.มหาสารคาม เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำคณะบุคลากรดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) และพบปะบุคลากรเพื่อแจ้งข้อราชการและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม