มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life”

18 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สมพ.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “๊Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอขอบพระคุณ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการระดับสูงจากระทรวงศึกษาทุกท่าน งานครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 ” ร้อยแก่นสารสินธ์ุ” ทุกท่าน