ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2566 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing ) ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ซึ่งจะมีการสอบในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing) และจะมีการประชุมชี้แจงการจัดสอบให้กับคณะกรรมการประจำสนามสอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน   เรวดี…ภาพ / ข่าว