สพม.เลย หนองบัวลำภู สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และ นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เข้าตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมีนายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดสอบโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีนักเรียนสนใจสมัครสอบ จำนวนทั้งสิ้น 337 คน นักเรียนขาดสอบ จำนวน 36 คน นักเรียนเข้าสอบ จำนวน 301 คน และการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

……………………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1x2XbaVZ4r_MOHcObvEb9aMzwfy9MX6F7?usp=share_link

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางธิดาพร ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.เลย หนองบัวลำภู