ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

สพม.เชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง