ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/256

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมมอบนโยบาย และมี ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน และรับทราบแนวทางการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป