สพม.ปัตตานี จัดอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคงสภาพและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคงสภาพและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ และเพื่อเสริมสร้างพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล สามารถสร้างเครือข่ายในระดับโรงเรียนต่อไป โดยมี นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วย PA Support Team ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนีมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานบุคคล และ ผู้ดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) รวมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องสกายเลาจน์ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี