สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้น ป.1

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย