สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566