สพป.หนองคาย เขต 1 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (หกเดือนแรก) ในรอบ 1 ปี

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (หกเดือนแรก) ในรอบ 1 ปี โดยมีนายมานิต โยคิน ข้าราชการบำนาญ และนายคูณ โคตะมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ ไวยฉัยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองนาง และนายประชา สำโรงลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย