สพป.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.๑

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท มอบหมายให้ คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.๑ เพื่อให้กำลังใจนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เพื่อตรวจความเรียบร้อย พร้อมภาพบบรรยากาศของสนามสอบ RT ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท
ภาพข่าว : ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT
ภาพข่าว : นายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT
ภาพข่าว : คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT พร้อมภาพบรรยากาศการสอบของโรงเรียนในสังกัด