สพป.สระแก้ว เขต 1 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและให้กำลังใจ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว