สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วนและชี้แจงแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร