สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ. สพป. สระบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ. สพป. สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) โรงเรียนบ้านซับชะอม โรงเรียนธารเกษม โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม โรงเรียนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) โรงเรียนบ้านซับครก และโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี การประเมินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ ของผู้เรียนและสถานศึกษา และในการตรวจเยี่ยมเป็นการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้การบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน