ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบายและข้อสั่งการ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ