สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ,โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) ,โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ,โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ,โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) และโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี การประเมินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ ของผู้เรียนและสถานศึกษา และในการตรวจเยี่ยมเป็นการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้การบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน