ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Blacky…มาแล้วงับ”

Blacky…มาแล้วงับ

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Blacky…มาแล้วงับ”
รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6
ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ รู้ทันโลกโซเชียล” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


https://fb.watch/iPUMI1GRnv/?mibextid=RUbZ1f