สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานศึกษาในสังกัด (ในระยะ 6 เดือนแรก)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ในฐานะประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการ ออกประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานศึกษาในสังกัด (ในระยะ 6 เดือนแรก) สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน โรงเรียนบ้านวังกุง และโรงเรียนบ้านทิพโสต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม