สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสระพัง โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธาน ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสระพัง บ้านสองคอน ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม