นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกนิเทศ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประมวล บุญฑีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วย นายคณิศร ท้าวนอก ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง และโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 133317-1024x578.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 133315-1024x578.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 133316-1024x578.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__8380424-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__8380425-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__8388611-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__8380426-1024x768.jpg