ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางช่อชะบา  ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมษศึกษาระยอง เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร