บริการห้องสมุดดิจิทัล (e-library)และห้องสมุดชีวิต e-library ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ AIS Academy และ บริษัท เลิร์นดี จำกัด ดำเนินโครงการ JUMP THAILAND จัดทำและให้ บริการห้องสมุดดิจิทัล (e-library)และห้องสมุดชีวิต e-library ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ ห้องสมุดดิจิทัล (e-library) ได้ที่ลิงค์นี้ http://ebooks.m-society.go.th/
บริการห้องสมุดชีวิต e-library ใช้บริการได้ที่ลิงค์นี้ https://readdi.aisacademy.com/login/MSDHS

สุดสาคร รวดเร็ว