ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อรับฟังแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) และรับทราบนโยบายเร่งด่วน ที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร