ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งท่ 1/2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณโรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. ผู้อำนวยการสำนักร่วมมอบนโยบายและมีผอ.สพท.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน