ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประ เทศครั้งที่1/2566 เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำ เนินงานตามนโบายเร่งด่วน (QuickPolicy) และรับทราบนโยบายและข้อ ราชการต่างๆที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมา เป็นประธานการประชุมฯและบรรยายพิเศษ โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.กล่าวรายงาน  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร