ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ (อัคคีภัย)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2มอบหมายให้ นายธงชัย นนทสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนถ่อนโคกกลางวิทยาที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 15.00 น. ณ บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม