ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติ และข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูง  ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร