สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว ศราวุฒิ ขันเงิน /CR ปชส.อบ.ภาพ