สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมบุณฑริกา นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 8/2566 ดำเนินรายการ โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting จากนั้น ได้นำข้อมูลจากการรับชมรายการมาวิเคราะห์ เพื่อนำสู่การปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป  : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว / ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ