สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2566 และเป็นประธานการประชุม PLC มอบนโยบายการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม