ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี