กิจกรรมเดินทางไกลค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
โดย โรงเรียนบ้านนาน้อย โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม