สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกชกร โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สิบตำรวจโทธีระ ลิ้มสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นายสวิท ชัยอำนาจ นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อหารือแนวทางและมาตรการบริหารจัดการกรณีทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มาตรการป้องกัน 2. มาตรการเฝ้าระวัง 3. มาตรการดูแลแก้ไข  ทั้งนี้ แนวทางและมาตรการความปลอดภัย ได้ดำเนินการภายใต้ความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โดยมีนายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา พ.ต.อ.กรวิทย์ อ่อนทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางระกำ พ.ต.ท.นิธิพัฒน์ ภูษิต รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางระกำพ.ต.ท.ปรินทร ภู่ระย้า สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางระกำ  และ ร.ต.อ.นิกร มุขแจ้ง  สถานีตำรวจภูธรบางระกำ และนายสุวิจักขณ์ ภัทรินทร์นราสิน กรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้