สพป.สระแก้ว เขต 1 การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นางกนกวรรณ รอดคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กรรมการและเลขานุการ นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 10 รายด้วยกัน ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179