สพป.ราชบุรี เขต ๒ รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ผ่านระบบ Video Conference พร้อมทั้งมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒