รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมทำเกณฑ์ศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานที่ประชุมจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต โดย นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำเกณฑ์ฯ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร