รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการออกให้บริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและปลูกต้นไม้ ในพิธีเปิดการออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว/CR ศน.จินต์กวี แสงอรุณ ศน.เสงี่ยม พวงสุข ภาพ