สพม.เพชรบุรี ประชุมทีมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ PA SUPPORT TEAM

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ PA Support Team สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ PA Support Team และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลในสังกัด สพม.เพชรบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ :

FACEBOOK : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

WEBSITE : https://spmphet.go.th/%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95/

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/u5ywiSqaAV8WHXKT7


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์