สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเสมอภาค  ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางดวงพร ไตรเสนีย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ   ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนเสมอภาค  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา ,.โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา),โรงเรียนบ้านยางหวาย/โรงเรียนชุมชนบ้านโสกและโรงเรียน.บ้านหนองตาไก้วิทยากร