ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จัด “ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566” โดยมี นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นางสาวพัฒนา เต็มเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์