สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.มหาสารคาม เขต 3 ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3