สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๓กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี พันตำรวจตรี อารักษ์ อ่อนแย้ม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ไท  พานนนท์  ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการนายภพเดชา  บุญศรี รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ และนางน้อมจิตต์  หนูทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุมในประเด็นเสนอเพื่อทราบ และประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๒ ประเด็นณ ห้องประชุมศรีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑